نهمین ملاقات مردمی شهردار منطقه ۵
نهمین ملاقات مردمی شهردار منطقه ۵

نهمین ملاقات مردمی داوود گودرزی شهردار منطقه ۵ روز دوشنبه ۱۸ تیر ماه برگزار شد. به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، داوود گودرزی شهردار منطقه ۵ در نهمین جلسه ملاقات مردمی، به صورت حضوری پاسخگوی شهروندان این منطقه بود و درخواست های آنها را مورد بررسی قرار داد

نهمین ملاقات مردمی داوود گودرزی شهردار منطقه ۵ روز دوشنبه ۱۸ تیر ماه برگزار شد.

به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، داوود گودرزی شهردار منطقه ۵ در نهمین جلسه ملاقات مردمی، به صورت حضوری پاسخگوی شهروندان این منطقه بود و درخواست های آنها را مورد بررسی قرار داد