نامه تشكل ها به رهبر انقلاب، خواسته انجمن ها بوده است/ مطالبه انجمن فولاد، اصلاح سياست هاي ارزى است/یک رسانه به دنبال شیطنت است
نامه تشكل ها به رهبر انقلاب، خواسته انجمن ها بوده است/ مطالبه انجمن فولاد، اصلاح سياست هاي ارزى است/یک رسانه به دنبال شیطنت است

به گزارش اخبار توسعه، احسان دشتيانه عضو هيات مديره انجمن فولاد گفت: نامه انجمن ها به رهبر انقلاب مبني بر واقعى سازي نرخ ارز نيما از سوي بانك مركزى، خواسته و مطالبه به حق انجمن ها از جمله انجمن فولاد بوده است و اين امر، موضوعى كارشناسى و كاملا اقتصادى است؛ اما متاسفانه رسانه نزديك […]

به گزارش اخبار توسعه، احسان دشتيانه عضو هيات مديره انجمن فولاد گفت: نامه انجمن ها به رهبر انقلاب مبني بر واقعى سازي نرخ ارز نيما از سوي بانك مركزى، خواسته و مطالبه به حق انجمن ها از جمله انجمن فولاد بوده است و اين امر، موضوعى كارشناسى و كاملا اقتصادى است؛ اما متاسفانه رسانه نزديك به بانك مركزى به دنبال ايجاد حواشى اقتصادي و شیطنت بوده و سعى دارد يك نامه كارشناسى را حاشيه دار كند!