مجتمع تجاری خبرساز منطقه ۵ پلمب شد
مجتمع تجاری خبرساز منطقه ۵ پلمب شد

بخش های از مجتمع تجاری OPG در منطقه ۵ در راستای اجرای قوانین شهری پلمب شد. به گزارش اخبارتوسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، در راستای اجرای آرای بند ت تبصره ۶ ماده۱۰۰ پرونده های مهم درآمدی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳ نسبت به مسدودسازی و پلمب مجتمع تجاری OPG در منطقه […]

بخش های از مجتمع تجاری OPG در منطقه ۵ در راستای اجرای قوانین شهری پلمب شد.

به گزارش اخبارتوسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، در راستای اجرای آرای بند ت تبصره ۶ ماده۱۰۰ پرونده های مهم درآمدی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳ نسبت به مسدودسازی و پلمب مجتمع تجاری OPG در منطقه ۵ به متراژ حدود۲۰۰۰مترمربع اقدام شد.

گفتنی است مدیریت شهری منطقه ۵ در راستای استیفای حقوق شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و با تخلفات رخ داده به شدت برخورد می کند.