سی‌وهفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی
سی‌وهفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی

سی‌وهفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی #پلاک۹ امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد 📋در این هفته‌نامه، عناوین مهمترین اقدامات و رویدادهای مرتبط به شهرداری منطقه ۹ تهران در هفته‌ سوم فروردین ماه ۱۴۰۳ و به نشانی region9.tehran.ir در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار گرفته است

سی‌وهفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی #پلاک۹ امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد

📋در این هفته‌نامه، عناوین مهمترین اقدامات و رویدادهای مرتبط به شهرداری منطقه ۹ تهران در هفته‌ سوم فروردین ماه ۱۴۰۳ و به نشانی region9.tehran.ir در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار گرفته است

https://Zil.ink/shahrdari9