جهش تولید با مشارکت مردم؛ منشور بیمه البرز در سال جدید
جهش تولید با مشارکت مردم؛ منشور بیمه البرز در سال جدید

مدیرعامل بیمه البرز در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل، پیشرفت این شرکت را در گرو حرکت در مسیر شعار سال دانست.

موسی رضائی میرقائد در اولین مصاحبه خود در سال جدید ضمن تبریک تقارن بهار طبیعت و قرآن و قبولی طاعات و عبادات هموطنان با اشاره به عملکرد شرکت در سال گذشته گفت:
به همت و با عزم بلند و راسخ خانواده بیمه البرز در سال ۱۴۰۲ مجموعه اقداماتی حاصل شد که نتیجه آن سربلندی این شرکت در صنعت بیمه و به تبع آن کمک به رشد اقتصادی در این صنعت بود که مشروح آن در مصاحبه های پیشین هم ارائه شده است.
وی همچنین با تاکید بر اهداف و برنامه های پیش رو در سال جدید، رکوردهای ثبت شده بیمه البرز در سال گذشته را چشمگیر دانست و تاکید کرد: آنچه امسال به عنوان منشور حرکتی بیمه البرز تعیین شده، حرکت در مسیر تحقق شعار سال است و بیمه البرز نیز در این راستا با ارائه طرح هایی همچون بیمه های زندگی پروژه محور و مستمری و با هدف حمایت از تولید، آن هم با مشارکت مردم گام برمی دارد.
موسی رضائی همچنین از تداوم برنامه های سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: استراتژی سال جدید نیز همچنان تمرکز بر فروش بیمه های زندگی خواهد بود و در کنار آن توانمندسازی شبکه فروش با آموزش های مستمر، بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت نخبگان در فرآیند هوشمندسازی و شناسایی ظرفیت های جدید بازار، در دستور کار است.
مدیرعامل بیمه البرز در پاسخ به این سوال که شیرین ترین خاطره در سال گذشته چه بوده است نیز گفت: آنچه در گذشته کام خانواده بزرگ بیمه البرز را شیرین کرد، موفقیت ها و دستاوردهای پی در پی شرکت به ویژه در حوزه فروش بیمه های زندگی بود و این کام با استمرار موفقیت ها در سال جدید و حرکت در مسیر شعار سال به عنوان یک شعار راهبردی، شیرین تر هم خواهد.