ثبت بالاترین میزان تولید گندله آهن و شمش فولادی در سال ۱۴۰۲
ثبت بالاترین میزان تولید گندله آهن و شمش فولادی در سال ۱۴۰۲

طی سال ۱۴۰۲ کارخانه گندله سازی این شرکت با تولید۳ میلیون ۹۰۰ هزارو ۷۶۲ تن گندله آهن به بالاترین سطح تولید از آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۸۶ رسید.

این میزان تولید حدود ۱۵ درصد بیش از ظرفیت اسمی اولیه این کارخانه می باشد .
همچنین کارخانه شمش فولادی این شرکت طی سال گذشته با تولید ۱ میلیون و ۱۹۰ هزارو ۷۱۴ تن شمش فولادی در گریدهای
مختلف، رکورد جدیدی از بدو فعالیت این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۵ را ثبت کرد.
تولید شمش فولادی نیز بالغ بر ۱۹ درصد بیش از ظرفیت اسمی اولیه این کارخانه می باشد .
گفتنی است این میزان تولید درحالی محقق گردیده است که طی سال ۱۴۰۲، واحدهای فعال مجتمع صنعتی چادرملو بدلیل
محدودیتهای ناشی از کمبود انرژی به ویژه گاز و برق، در برخی ایام سال با توقف تولید مواجه بودند.