برخورد قاطع مدیریت شهری منطقه۲۰ با ساخت و سازهای غیر مجاز در قبله تهران
برخورد قاطع مدیریت شهری منطقه۲۰ با ساخت و سازهای غیر مجاز در قبله تهران

شهردار منطقه ۲۰در راستای صیانت از حریم شهر تهران و رفع اثر از ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه، از تخریب و آزادسازی۳ هزارو پانصد متر مربع از اراضی ناحیه۷ این منطقه خبر داد.  به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۰؛ رضا شنگی گفت: با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی […]

شهردار منطقه ۲۰در راستای صیانت از حریم شهر تهران و رفع اثر از ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه،

از تخریب و آزادسازی۳ هزارو پانصد متر مربع از اراضی ناحیه۷ این منطقه خبر داد. 

به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۰؛ رضا شنگی گفت: با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی ( تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ) و با توجه به شناسایی تخلفات صورت گرفته در اراضی حریم ناحیه۷، با حضور اداره حریم منطقه ، عوامل اجرایی ناحیه و عوامل انتظامی، تخریب و آزادسازی شد.

شنگی با تاکید بر افزایش گشت های نظارتی برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: تخریب دیوار کشی غیر مجاز واقع در خیابان های طوس ۱۵ و ۵ در ناحیه ۷ به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع، انجام شد.