با اجرای طرح آسیب های اجتماعی
با اجرای طرح آسیب های اجتماعی

۳۹ تن پسماند خشک از عوامل غیر مجاز در منطقه یک جمع آوری شد طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی در منطقه یک اجرا و تا کنون بیش از ۳۹ تن و ۴۲۰ کیلو گرم پسماند خشک از عوامل غیر مجاز با هدف توقف فعالیت آنها جمع آوری شد.  به گزارش اخبار توسعه به نقل از […]

۳۹ تن پسماند خشک از عوامل غیر مجاز در منطقه یک جمع آوری شد

طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی در منطقه یک اجرا و تا کنون بیش از ۳۹ تن و ۴۲۰ کیلو گرم پسماند خشک از عوامل غیر مجاز با هدف توقف فعالیت آنها جمع آوری شد.

 به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، احسان خیراتیان صفائی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه گفت: یکی از جامعه هدفها در اجرای طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی جمع آوری زباله گردها در منطقه یک بود که در این راستا از ۱۵ فروردین تاکنون و طی گشت های مستمر اکیپ های مدیریت پسماند و خدمات شهری نواحی دهگانه، بیش از ۳۹ تن و ۴۲۰ کیلوگرم پسماند خشک از عوامل غیر مجاز پسماند جمع آوری شده است.

 او اظهار امیدواری کرد با جمع آوری و توقف فعالیت عوامل غیرمجاز جمع آوری پسماندهای خشک که باعث پراکندگی و انتشار آلودگی در محیط زیست شهری می شوند، شهروندان بتوانند چشم اندازی پاکیزه تر را در اطراف محل زندگی خود مشاهده کنند.