اجرای مرحله دوم طرح ۳۶۰ درجه در منطقه۱۳
اجرای مرحله دوم طرح ۳۶۰ درجه در منطقه۱۳

مرحله دوم طرح ۳۶۰ درجه با هدف ارتقای کیفیت زیست شهری و نوسازی محلات این بخش از پایتخت اجرایی می‌شود.  به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه در جلسه هم‌اندیشی با مدیران شهری این منطقه با محوریت طرح ۳۶۰ درجه ضمن بازنگری و مرور عملکرد منطقه […]

مرحله دوم طرح ۳۶۰ درجه با هدف ارتقای کیفیت زیست شهری و نوسازی محلات این بخش از پایتخت اجرایی می‌شود. 

به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه در جلسه هم‌اندیشی با مدیران شهری این منطقه با محوریت طرح ۳۶۰ درجه ضمن بازنگری و مرور عملکرد منطقه در فاز نخست گفت: مرحله دوم این طرح با در نظر گرفتن اصل کیفیت و به فراخور نیازسنجی انجام شده و معضلات شناسایی و اجرایی شده و تا پایان شهریور ماه ادامه می یابد. 

وی افزود: طی این طرح با در نظر گرفتن مختصات و ویژگی های محدوده مورد نظر و بر اساس شرایط موجود در هر ناحیه، ۱۰ تقاطع و میدان اصلی منتخب در هر ناحیه انتخاب و به ازای هر میدان و تقاطع، ۱۰۰ معضل احصا و برداشت می شود. 

شهردار منطقه۱۳ ادامه داد: این طرح  به اقدامات اصولی و اساسی در حوزه های ترافیکی ، خدمات شهری ، فنی و عمرانی و ساماندهی کارگاه ها ی شهرسازی اختصاص دارد تا شهروندان شاهد تغییرات محسوس در معابر، میادین و تقاطع ها باشند.