چهارشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۳
رئیس‌جمهور منتخب خود را متعلق به همه ملت بداند ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

رئیس‌جمهور منتخب خود را متعلق به همه ملت بداند

مرجع تقلید شیعیان گفت: کسی که انتخاب می‌شود باید خود را متعلق به همه ملت بداند و یارانش را از دوستان جناحی، ستاد وغیره انتخاب نکرده و بر استفاده از همه ظرفیت‌ها توجه داشته باشد.