مراسم احیای شب نوزدهم رمضان – مسجد جمکران
مراسم احیای شب نوزدهم رمضان – مسجد جمکران
مراسم غبار روبی مسجد مقدس جمکران در دهه تکریم و غبارروبی مساجد و در آستانه ماه ضیافت الهی با حضور مردم برگزار شد.