عملیات خدمت‌رسانی به شهروندان در شروع سال ۱۴۰۳ در قالب اجرای طرح نگهداشت شهر اجرا شد.
عملیات خدمت‌رسانی به شهروندان در شروع سال ۱۴۰۳ در قالب اجرای طرح نگهداشت شهر اجرا شد.

علی دوستی رئیس اداره خدمات شهری منطقه گفت: طرح نگهداشت شهر در محلات منطقه با اجرای رفت و روب و نظافت باغچه، شستشوی مخازن و رنگ ‎آمیزی زیرمخزنی‌ها، شستشوی جداول و نمادها، طعمه ‎گذاری جانوران موذی، شستشوی ایستگاه‌های اتوبوس و نیوجرسی‌ها وعملیات علف ‎کشی در حال اجراست.

‍ ✅️

به گزارش اخبار توسعه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۵؛ علی دوستی رئیس اداره خدمات شهری منطقه گفت: طرح نگهداشت شهر در محلات منطقه با اجرای رفت و روب و نظافت باغچه، شستشوی مخازن و رنگ ‎آمیزی زیرمخزنی‌ها، شستشوی جداول و نمادها، طعمه ‎گذاری جانوران موذی، شستشوی ایستگاه‌های اتوبوس و نیوجرسی‌ها وعملیات علف ‎کشی در حال اجراست.

وی در خصوص عملیات نگهداشت شهر در محدوده منطقه افزود: به منظور حفظ پاکیزگی شهر عملیات رفت و روب و نظافت باغچه‌ها به صورت روزانه در معابر اصلی و فرعی از جمله خیابان ستاری، سیمون بولیوار، کانیو تراشی و علف زنی باغچه و پیاده رو خیابان نیلوفر، خیابان کوهسار،خیابان مجاهد جنوبی شمال به جنوب، خیابان بیمه چهارم، خیابان تراکمه و دانشفر، خیابان شربیانی و خیابان باهنر، پاکسازی و علف کنی جداول رفیوژ وسط و سرتاسر خیابان صنایع، نظافت پل آیت الله کاشانی، بازدید از عملکرد شست وشوی مخازن محور باهنر،جمع آوری دپوهای کانیوتراشی خیابان باهنر،تخلیه مخازن در محدوده باغ فیض، طعمه‌گذاری جانوران موذی که اکثر کلونی‌های فعال جانوران موذی توسط اکیپ‌های خدمات شهری اجرا و در پی ثبت پیام‌های مردمی، شناسایی و عملیات طعمه‌گذاری به صورت منظم در حال انجام است.