حملات جنگنده‌های سعودی به یک مراسم عزا در صنعا
حملات جنگنده‌های سعودی به یک مراسم عزا در صنعا