اولین شب عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی(ره)
اولین شب عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی(ره)